torsdag 23 februari 2017

Vecka 7

Förra veckan har eleverna haft skapande verksamhet med byggande och målande.Barnen har även använt sin fantasi när de lekte fritt i rörelserummet. Där utförde de också rörelser till instruktioner (rulla, stå på ett ben med mera).


Under favoritaktiviteten storsamling uttryckte eleverna sig genom dans och musik.
Fortets fritids avslutade veckan med en utflykt till kaviarparken då de kom utanför skolan ut i samhället.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar